Home

Achizitii publice

Achiziţiile publice și private, licitaţii, tendere, achiziții publice online în Moldova. Participarea la achiziţiile publice din Moldova pe platforma online a tenderelor. Etender in Chișinău, Moldova +373 22 003 999. Vă rugăm să ne adresați întrebările dvs. la adresa de e-mail info@achizitii.md sau în chat Agenția Achiziții Publice informează despre faptul că, începînd cu 26 iunie 2021 intră în vigoare Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor..

SEAP Public. Sus. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice În vigoare de la 26 mai 2016 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 23 mai 2016. Nu există modificări până la 26 mai 2016. Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Obiect, scop şi principii Art. 1

MD-2028, mun. Chișinău şoseaua Hînceşti 53 Tel.: +373 22 820-703 Fax: +373 22 820-728 E-mail: bap@tender.gov.m Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI cod 3.1.028, cod SMIS 118455 Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-202

achizitii.md - Achiziţii publice şi private din Moldova

Introducere in Achizitii Publice. Termenul de achizitii publice este folosit pentru a descrie obtinerea de lucrari, produse si servicii de catre autoritatile publice/autoritati contractante. Regulile de achizitii publice se refera la proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de produse, servicii si lucrari Noul website al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) poate fi accesat la următoarea adresă www.anap.gov.ro. Proiecte Fonduri Europene. Anunț important! Începând cu data de 15 decembrie 2015 întreaga structura centrală ANAP îşi va desfăşoara activitatea în noul sediu din str. Foişorului nr. 2, sectorul 3, București Achiziții Publice. INVITATII DE PARTICIPARE. Anunțuri de achiziție publică pentru contractări directe sau proceduri organizate conform unor norme internaționale. ID Achizitie. Dată publicare anunț. Denumire achiziție. Termen limită depunere oferte. Documentație / clarificări la documentație. Anunț activ / inactiv Praguri valorice achizitii publice de Servicii sociale si alte servicii specifice. Pentru achizitiile de servicii prevazute in anexa 2 , atunci cand valoarea estimata. ≥ 3.376.500 lei la Legea 98/2016; ≥ 4.445.400 lei la Legea 99/2016. Autoritatile contractante si intreprinderile publice atribuie contractele cu valoare mai mica decat. ACHIZIȚII PUBLICE. ACASĂ GHID FORUM INTERACTIVITATE Autentificare Inregistrare FORUM; Categorii a. Planificarea . 21 subiecte 6 raspunsuri. Ultima activitate: 16 mar. 2021, 12:38:56. b. Organizarea procedurii și atribuirea contractului . 54 subiecte.

Oferte noi pe post de Expert achizitii publice. Angajatori de top. Un mod confortabil, gratuit și rapid de a-ți găsi job-ul printre cele 38.000+ oferte recente din România și peste hotare Achiziții publice Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2019 Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2018 Programul Anual al Achizițiilor. (1) Agenţia Achiziții Publice se finanţează de la bugetul de stat, inclusiv din venituri colectate. (2) Bugetul Agenţiei Achiziții Publice se elaborează, se examinează, se aprobă şi se execută în modul stabilit de legislaţie. Capitolul III PARTICIPANŢII LA PROCEDURILE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Secţiunea

Primavara – Muzeul Satului Bănățean

Agenția Achiziții Publice Ministerul Finanțelor al

Achiziții publice - perspectiva ofertanților. Ofertanții doresc o simplificare a procedurilor de achiziții publice. Pentru diversele vânzări pe care trebuie să le facă autorităților contractante, ofertanții trebuie să completeze o serie de documente, nu întotdeauna familiare Achizitii Publice - Anul 2021. Strategia Anuală de Achiziții Publice - SAAP_Anul 2021 - Municipiul Onești. Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP_Anul 2021) PAAP 2021 - Fonduri nerambursabile - Reabilitare Sediul Ambulantei - Municipiul Onesti. PAAP 2021 -Fonduri nerambursabile-Reabilitare Scoala Ghita Mocanu-Municipiul Onesti Achizitii publice in Romania In general termenul de achizitii publice este folosit pentru a descrie obtinerea de lucrari, produse si servicii de catre autoritati publice nationale, regionale sau locale. Piata achizitiilor publice din Romania a atins in 2016 valoarea estimativa de 13.517.029.408 EUR cu un total de 19.079 anunturi / proceduri

SEA

  1. Achizitii publice PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PROPRIE - MINISTERUL MEDIULUI. Centralizator Achiziții. SITUATIE CONTRACTE 2017 - finală . SITUATIE CONTRACTE 2017.
  2. Achiziții publice. 30 07, 2021 Achiziție Servicii organizare Bootcamp proiect POCU/626/6/13/130654. By Ursachi Irina | 2021-07-30T13:14:36+03:00 30 iulie 2021 | Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași achiziționează prin Procedură de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice (procedura.
  3. Centralizatorul achiziilor publice - situatia executarii contractelor de achizitii publice la nivelul Directiei Asigurare Logistica Integrata - pentru perioada 01.01.2020-30.06.2020 a căror valoare abribuita depaseste 5.000 de euro fara TVA. Text integral ( descarcă fișier în format pdf
  4. Punct de contact: Directia Juridica si Achizitii Publice Responsabil achiziție: Muntean Simona Verginica Tel. 0264/405.383 Fax. 0264/450.675 muntean.simona@ubbcluj.ro
  5. Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 28474
  6. istrația Națională Apele Române este o instituție publică de interes național cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor
  7. Achizitii Publice. Raporturile economice pe care le desfasoara o autoritate publica sau orice entitate care se incadreaza in conceptul de autoritate contractanta reglementat de Legea 98/2016 urmeaza o procedura prestabilita, forma si modalitatea de derulare a acesteia fiind expres stabilite de legislatia specifica
Buzaul Cultural Turistic | Primaria Municipiului Buzau

Achizițiile publice şi private din Moldova - Achizitii.md Public Policy Chisinau, Chisina Revista De Achiziţii Publice, București. 2,373 likes. Cea mai importantă platformă în domeniul achizițiilor publice din Români Administrativa si Patrimoniu, Serviciul Achizitii Publice, in perioada 1 februarie -15 aprilie 2006. Scopul misiunii de audit intern este de a se asigura ca: • in adoptarea oricarei decizii in procesul de achizitii publice s-au avut in vedere principiile general acceptate in U E in acest domeniu

Programul anual al achiziţiilor publice al MFP pentru anul 2016 Contracte de achiziţie publică efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în perioada 01.08.2014 - 31.08.2014 Contracte de achiziţie publică efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în perioada 01.07.2014 - 30.07.201 30. CPV - nomenclatorul de referinţă în domeniul achiziţiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) Nr. 2195/2002 din 5 noiembrie 2002 al Parlamentului European i al ş Consiliului privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV); 31. zile - zile calendaristice, cu excepia cazurilorţ în care se prevede expres că sunt zil > Achiziţii publice 19 iulie 2021 Ministerul Justiției vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preț în vederea achiziţionării unui pachet de servicii pentru organizare întâlniri de lucru în cadrul proiectului Evaluarea implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 şi recomandări pentru viitor.

Achiziții beneficiari privați. Această aplicaţie web, dezvoltată de Ministerul Fondurilor Europene, conține toate anunțurile de achiziţii derulate în cadrul proiectelor implementate de beneficiarii din mediul privat (entități juridice fără calitate de autoritate contractantă care au semnat un contract de finanțare/acord ) Conferinta Achizitii publice - SOLUTII APLICATE IN BAZA NOILOR PREVEDERI LEGISLATIVE va avea loc in 4 iunie 2021,la Bucuresti si va fi transmisa si online ACHIZIŢII PUBLICE, obţinerea de către o persoană juridică achizitoare, definitivă sau temporară, de bunuri prin contract de cumpărare, închiriere sau antrepriză, inclusiv servicii legate de furnizarea respectivelor bunuri sau investiţii publice, cu condiţia ca valoarea acestor servicii să nu depăşească valoarea bunurilor sau investiţiilor publice cărora le corespund Full Story by Revista de Achizitii Publice Avocat Radu NOŞLĂCAN, Senior Associate, SCA Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners Publicat în revista nr. 160 - Martie 2021 Reporter: Anul 2020, dar şi începutul anului 2021 au fost în mod clar marcate de pandemia de COVID - 19, spaţiul public fiind dominat de acest.. Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si Contract Piata Eroilor nr. 1A, et. 6, cam 604, telefon: 0244/516699, int. 114, 303, fax: 0244/510736, adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.r

Agenția Achiziții Public

About. La 30 noiembrie 2016, a fost semnat un Memorandum între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai multe asociaţii de business, ONG-uri, dar şi companii din sectorul IT care vor oferi platforme de tranzacţionare pentru achiziţiile publice în format electronic Program Anual al Achizitiilor Publice (PAAP) + Achizitii directe + Lista contractelor peste 5.000 euro. ANEXA privind achizitiile directe - actualizata la 15.12.2020 (data publicarii: 18.12.2020) Anexa privind achizitiile directe online - perioada 01.01.-09.09.2020 (data publicarii: 10.09.2020 Valoare Neeligibilă Lot Licitatie : 0,00 RON (fără TVA) Valoare Totală Lot Licitatie : 57099,89 RON (fără TVA) Tip Contract: Bunuri. Coduri CAEN: Lucrari de instalatii electrice,Activitati de servicii privind sistemele de securizare. A. Servicii / bunuri / lucrări eligibile prin proiect. 57099,89 Strategia Nationala Achizitii Publice. Oana Chirea. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Strategia Nationala Achizitii Publice

Introducere in Achizitii Publice - licitatie-publica

Art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 - pentru contractele de achiziții publice/ acordurile-cadru de produse și de servicii - de la 994 942 lei (221 000 EUR) se va majora la 1 000 557 lei (214 000 EUR) c) contractul este în legătură cu un contract de lucrări care face obiectul alin. (1).. Plan de achizitii publice pentru anul 2019 - adaugat Miercuri, 16 ianuarie 2019. Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 de euro, conform anexei. . Contractele începând cu data aplicării memorandumului. Universitatea Babeș-Bolyai este astăzi cea mai veche, cea mai mare și, din multe puncte de vedere, cea mai prestigioasă universitate din România

Anap - Anap - Anrma

public procurement procedures. Last Update: 2018-02-13. Usage Frequency: 1. Quality: Reference: Wikipedia. Romanian. achizitii publice curtea constituţională a republicii moldova. English. contacts constitutional court of the republic of moldova Achiziții Publice; Achiziții Publice. Caută după: Denumire achiziție/procedură cu posibilitatea majorării până la 66.500.000 lei în vederea asigurării finanțării obiectivelor de investiții publice de interes local, precum și a unui accesoriu în valoare de 33.500.000 lei pentru finanțarea creanțelor eșalonate la plată.

2.4. Anexa 1 (Centralizator achizitii publice peste 5000 euro) (octombrie-decembrie) 2.3. Anexa 1 (Centralizator achizitii publice peste 5000 euro) (ianuarie-septembrie) 2.2. Anexa 1 (Centralizator achizitii publice peste 5000 euro) (aprilie-iunie) 2.1. Anexa 1 (Centralizator achizitii publice peste 5000 euro) (ianuarie-martie) 1.4 https://cursuri-functionari.ro/webinar Informații. Achiziții publice; Investiții; Anunțuri; Consolidare imobile; Reparații școli; Situații financiare - buget; Datorie publică; Guvernanță Corporativ Senatul a aprobat, marti, proiectul de lege care elimina criteriul celui mai mic pret in licitatiile de achizitii publice si exclude achizitiile mai mici de 10.000 de lei din SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice). Termenul de dezbatere a proiectului de lege al PSD si UDMR a fost depasit, astfel ca acesta a fost aprobat tacit Anunțuri achiziții publice în derulare. 03.09.2019 | System Administrator. Servicii de consultanță în vederea Actualizării Planului de acțiune pentru energie durabilă și climă a municipiului Galați. Data: 30.07.2021

54963681 ghid-practic-achizitii-publice 1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE UNITATEA CENTRALA DE ARMONIZARE PENTRU AUDITUL PUBLIC INTERN GHID PRACTIC MISIUNEA DE AUDIT INTERN PRIVIND ACTIVITATEA DE ACHIZITII PUBLICE BUCURESTI ELABORAT NICOLAU CORNELIA Auditor superior AVIZAT GHITA MARCEL Sef serviciu pentru Strategie si Metodologie Generala Ghidul practic privind realizarea unei misiuni de audit. Acolo unde este cazul, sub articole se fac trimiteri la ordinele si instructiunile presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, emise in vederea asigurarii interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor legale in domeniu. Legislatia privind achizitiile publice este tiparita in format A5 (145x205 mm) GRILA DE CURSURI - Achizitii Publice - Riscuri si incompatibilitأ¤ti S.E.A.P. / S.I.C.A.P. pentru Autoritأ¤gi Achizitii Publice Suport Curs 06 Procedura achizitii publice principii tratat schita 06102009 Procedura achizitii publice - Principi

Achiziții Publice - Universitatea Politehnica din Bucurest

Achiziții publice. Fișiere atașate CENTRALIZATOR ACHIZITII 2019.docx CENTRALIZATOR ACHIZITII 2017.docx CENTRALIZATOR ACHIZITII 2018.docx . Informații pentru Asigurați. Ghidul asiguratului; Cardul naţional de asigurări de sănătate. Misiune de Audit - Achizitii Publice. 3I. Prezentarea institutiei. 5II.Cadru institutional. 6III. Masuri de asisten social. 7SECTIUNEA A. 8ORDIN DE SERVICIU. 9DECLARATIA DE INDEPENDENTA. 10NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE. 10AUDIT PUBLIC INTERN. 11COLECTAREA INFORMAIILOR. 12NOT CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU. 13Fisa nr. 1.

EPOCA MODERNA - Europa in perioada napoleoniana

Achizitii publice Ghid Furnizori Societatea Nationala Nuclearelectrica SA. Suppliers Guideline SN Nuclearelectrica SA. Extract CN-AC-29, Ed.10 Calificarea furnizorilor. Extract SI-01365-Q026 rev.1 Evaluarea prin audit a furnizorilor. Extract SI-01365-Q013 rev.5 Evaluarea capabilitatii si selectia operatorilor economici. Achiziții publice. Achiziții publice. Fișiere. Raspuns la solicitari de clarificari. Servicii de proiectare, fazele: Doc. Avize, PAC, POE, PTH, Doc. AS-BUILT inclusiv Asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții, Traseu pentru biciclete - semicircular- Mioritei, cod SMIS 128422.

Achiziții publice. Achiziții publice. Programul anual al achiziților publice. Anunțuri. Achiziția de echipamente IT în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0345 - Reluare Lot 1 - Anunt publicitar SEAP ADV1230194 din 30.07.2021. Invitația de participare Achiziții publice . Achizitie servicii postale 31-05-2021; Centralizator achizitii publice 2018; Centralizator achizitii publice 2017; Centralizator achizitii publice 2016 . Informații pentru Asigurați. Ghidul asiguratului; Cetățeni - Asigurați. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor achizitii publice, cerere de oferte, licitatie deschisa, licitatie publica, achizitie publica, valoare estimata, cod CPV, CPV, SEAP, OUG 34/2006, garantie de participare, ofertant, autoritate contractanta, operator economic, proces verbal de deschidere a ofertelor, raportul procedurii, comunicare rezultat procedura, decizie de numire a comisiei de evaluare, ANRMAP, UCVAP, e-licitatie. Achiziții publice Achizitionare produse de papetarie si birotica. 16 octombrie 2015 4 decembrie 2015 Admin 2. Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de pre.

Expert Achizitii Publice, cu experienta practica si teoretica in legislatia de achizitii publice si in administrarea si utilizarea SEAP: - identifica anunturile publicate pe Website-urile oficiale (ex:SEAP) privitoare la contractele de achizitii publice specifice firmei; - procura documentatia de atribuire de la autoritatile contractante Pentru achizitiile publice mai mici de 1.000 de euro va fi suficient un bon sau o chitanta. Guvernul va modifica in urmatoarele doua saptamani procedurile de achizitii publice, pentru simplificarea acestora, avand inclusiv acordul scris al Comisiei Europene, a declarat, marti, Bogdan Puscas, presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice (ANAP), in cadrul unei conferinte pe teme de. Achizitii publice finalizate în anul 2021. SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PENTRU DEPUTATI, CURSE REGULATE PE RUTELE NATIONALE INTERNE, OPERABILE DE CATRE COMPANII AERIENE , DEFALCATE PE 12 LOTURI, PENTRU PERIOADA 01.05-31.12.2021. Anunt de atribuire in SEAP nr. CAN1051742 Ședinta de deschidere a licitației publice cu strigare se va defășura la sediul central al A.F.I.R. în data de 31.12.2019, începând cu ora 10:00. lnformații suplimentare: Prețul de pornire și garanția de participare sunt cele menționate pentru fiecare mijloc fix în Anexa prezentului anunț publicitar

Liceul Ludovic Mrazek | CSM Ploiesti

Expert Achizitii Publice. 88 likes. Experți achiziții publice, oferim societăților comerciale asistență pentru participarea la licitațiile efectuate prin intermediul SICAP (SEAP) Achiziții publice Creșterea eficienței energetice a clădirii-Grădinița cu program normal nr.16, Str. Cerbului nr.27, municipiul Bistriţa 28 iulie 2021 28 iulie 202 Achizitii publice Instititul national de sanatate. ERATA privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru - SERVICII MEDICALE - MEDICI DE FAMILIE - Proiect Totul pentru inima t

Achiziții publice. Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate acoperirii necesităților Instituției publice Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), precum și a asigurării bazei tehnico - materiale a instituției sunt organizate și desfășurate în conformitate cu cerințele. Achiziții publice. ACHIZIŢII PUBLICE Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001

Acasă forums achizitii publice achizitie directa. La intocmirea listei va rugam sa indicati valorile datele si beneficiarii publici sau privati. 544 2001 informații pe care le colectăm despre dumneavoastră prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim în momentul în care accesați site ul nostru ministerul finanȚelor publice. agenȚia naȚionalĂ pentru. achiziȚii publice. acasĂ ghid forum interactivitat Informatiile pe care ni le oferiti in formularul de solicitare de informatii publice (ex. nume, prenume, e-mail) sunt colectate conform Legii nr. 544/2001 Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe care le folosim, în momentul în care accesați site-ul nostru Achizitii publice - Cj Arges. Informatii de interes public. Solicitare informatii.Legislatie Buletinul informativ - Legea nr. 544/2001 Raport Presedinte Buget din toate sursele de venituri Bilanturi contabile Achizitii publice. Programul anual al achizitiilor publice Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000. Consilier Achizitii Publice va arata foarte clar: Care sunt obligatiile pe care le au institutiile publice in privinta achizitiilor publice. Ce greseli trebuie evitate, precum si care sunt sanctiunile si amenzile prevazute de lege. Ce sfaturi practice ofera auditorii interni experimentati

ŢESUTUL COVOARELOR - COMUNA BOTOSANABiblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş » Padurea TrivaleMesaj de Felicitare cu ocazia zilei de naștere a DoamneiCititorii au decis: Jurnalistele de la PRO TV sunt cele

Expert Achizitii Publice. (+4)0 755.935.332 contact@perfectionare.ro. Fii Expert Achizitii Publice Autorizat! Curs Expert Achiziții Publice. Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, autorizată de Autoritatea Națională pentru Calificări, organizează cursul Expert Achiziții Publice (COR 214946) In al doilea rand, Consilier Achizitii Publice va ofera modelul editabil pentru elaborarea Programului Anual de Achizitii Publice al institutiei dvs.! In al treilea rand, Consilier Achizitii Publice va ofera 12 modele de proceduri operationale privind achizitiile publice - in format word, editabile Linkuri utilie spre Legislatie cu privire achizitii publice. 1332 din 14.12.2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020. Introducere in Achizitii Publice. Regulile de achizitii publice - proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie de produse, servicii si lucrari Senior Consultant Achiziții Publice, peste 15 ani experiență în domeniu - practician Un curs 100% practic, unde legislația specifică este explicată pe înțelesul tuturor participanților, folosind exemple practice